Monday, June 14, 2010

De schrijver

De schrijver, hoort hem vloeken.
"'k Krijg 't niet op papier"
Schrijf het dan op de muur!
In hiërogliefen desnoods!
Arne Sierens, Boste

No comments:

Post a Comment

Come closer,
tell me some of your suggestions, frustrations, appreciations, hi's or crazy stories.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...